Machines doen het werk: woorden

Wat betekenen de woorden?