Alle tijden

Vul steeds in:
de verleden tijd ik-vorm
het voltooid deelwoord

ondernemen: ik , ik heb
ondervragen: ik , ik heb
omsmelten: ik , ik heb
vrijlaten: ik , ik heb
uitwijzen: ik , ik heb
overgeven: ik , ik heb
overzien: ik , ik heb
voldoen: ik , ik heb
overschrijden: ik , ik heb
voltrekken: ik , ik heb