Voltooid deelwoord en bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord

Wat is het onderstreepte woord in de zin: een voltooid deelwoord of een bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord?