woordpakket 8: woorden met een dubbele medeklinker


Klik op de knop LEES.
Lees het woord goed en type het na.

regel:

ik hoor een korte klank aan het eind van een klankgroep --> ik schrijf twee medeklinkers: ba - ker --> bakker