Zet de zinnen in het andere getal.

Denk aan de hoofdletters, de komma's en de punten.

Jij vergist je, en ik hoop dat je dat op tijd zult inzien.


De hond koos de smerigste sloot uit en plonsde in het stinkende water.


De rechter zag niet in dat de inbreker zich zieliger voordeed dan dat hij was.


De commerciële zenders zenden graag veel reclame uit en hopen zo het meest populair te worden.


Jullie kiezen de muziek uit, en beïnvloeden zo de sfeer van de avond.