woordpakket 8: woorden met een open lettergreep


Klik op de knop LEES.
Lees het woord goed en type het na.

regel:

Ik hoor een lange klank aan het eind van een klankgroep --> ik schrijf maar één letter: jaa - ger --> jager