woordpakket 8: samengestelde woorden


Klik op de knop LEES.
Lees het woord goed en type het na.

regel:

Het eerste deel van de samenstelling is een zelfstandig naamwoord met alleen meervoud op en. Ik schrijf dan en tussen de delen:
zieke - zieken - ziekenhuis