afkortingen


Vul de afkorting in of de betekenis van de afkorting.
postscriptum
alstublieft
namelijk
zie ommezijde
in plaats van
ca.
t.z.t.
m.a.w.
p.p.
zgn.
en dergelijke
Lectori Salutem
nota bene
in verband met
jongstleden
i.p.v.
o.a.
p.k.
o.l.v.
d.w.z.
aanstaande
kilogram
door middel van