Waar of niet waar?

Vul in: waar of niet waar

In de Gouden Eeuw.

Iedereen in Nederland was rijk.
De meeste kinderen gingen naar school.
Arme mensen kregen soms hulp van de kerk.
Turf en aardgas waren de meestgebruikte brandstof.
Veen ontstaat doordat dieren sterven en verrotten.
Veen bestaat uit resten van dode planten.
Turf is gedroofd veen.
Hout wordt niet zoveel gebruikt omdat het bijna op is.
In het Rampjaar werd Nederland getroffen door een grote overstroming.