Wat is de functie?

Wat is de functie van deze onderdelen van je lichaam?